Pozdrawiam

Grzegorz Szyszka     fb   tw   ln
Prezes Zarządu / CEO
 
Logo T: +48 (0) 22 32 53 142
M: +48 66 333 77 11
E: grzegorz.szyszka@privote.net
W: www.privote.net
privote.net sp. z o.o. | ul. Marszałkowska 99a | 00-693 Warszawa
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione.
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka privote.net sp. z o.o.; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911319; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5291836147, REGON 1389447136, adres poczty elektronicznej: biuro@privote.net.